Buku Panduan Sisa Sifar di Tempat Kerja (BM)

Buku Panduan ini berfungsi untuk memberi inspirasi supaya terbentuknya peralihan budaya di tempat kerja, daripada gaya hidup konvensional iaitu hasil-guna-buang (make-use-dispose) kepada pemikiran yang mempertimbangkan alam sekitar, budaya sisa sifar. Panduan ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu berkenaan Siapa, Mengapa, Bagaimana, Apa, dan Langkah Seterusnya ke arah mencapai tempat kerja yang mengamalkan sisa sifar.

Download dari sini: 

2122 Downloads

Sekiranya anda mendapati Buku Panduan Sisa Sifar di Tempat Kerja ini praktikal dan berguna, sila pertimbangkan untuk memberi sumbangan kewangan kepada kami supaya usaha murni ini dapat diteruskan!