Buku Panduan Program Sisa Sifar (BM)

Kebanyakan negara membangun masih bertenggang untuk mencari ikhtiar yang terbaik untuk merawat dan melupuskan sisa. Kami, Pertubuhan Sisa Sifar Malaysia ingin menggalakkan setiap rakyat Malaysia untuk memainkan peranan mereka tanpa mengira betapa kecilnya, demi mewujudkan suatu perubahan secara beransur-ansur. .

Memandangkan penganjuran program merupakan salah satu penyumbang utama sisa,  beberapa langkah kecil boleh diambil untuk menghasilkan sedikit atau tiada sisa sampah; iaitu sebelum, semasa dan selepas sebuah program dilaksanakan. Menganjurkan program sisa sifar adalah cara yang baik untuk menekankan isu penghasilan sisa.  

Kami akan membimbing anda melalui langkah-langkah untuk mengurangkan sisa dalam program anda. Pada pengakhiran buku panduan ini, anda akan memperolehi maklumat tentang,

  • Memahamimakna sebuah program sisar sifar
  • Merancang dan mengamalkan pengurangan/sifar sisa dalam acara anda
  • Mengetahui bahawa sisar sifar dapat memberi manfaat kepada alam sekitar dan kedudukan kewangan anda
  • Galakkan orang lain mengamalkan gaya hidup  sisar sifar bagi membantu memulihara alam sekitar dan mengurangkan jejak karbon  
  • Mengenali pelbagai kaedah untuk menganjurkani sebuah program sisar sifar

Justeru itu, kami mencabar anda untuk menjadikan ini sebagai tanggungjawab peribadi untuk menganjur program sisar sifar di syarikat / organisasi anda dan jadikanlah ia sebagai amalan yang baru.  

Download dari sini: